1

Tầm nhìn

Trở thành một biểu tượng của sự an toàn trong lĩnh vực cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, nơi mà mọi người có thể đặt trọn niềm tin, vì một nền Nông Nghiệp Việt tối ưu và bền vững.

Sứ mệnh

Mang đến nguồn thực phẩm an toàn và giá trị nhất cho mọi người, mọi nhà vì một cuộc sống an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Giá trị cốt lõi

Làm nền tảng cho mọi hoạt động trong công ty, cần được tuân thủ một cách đầy đủ và liên tục, bao gồm:

  • Chân thành và chính trực: Chân thật, thành tâm, liêm chính và chính trực trong mọi hành vi ứng xử và giao dịch.
  • Tôn trọng và trách nhiệm: Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, Công ty và có tinh thần trách nhiệm trong mối quan hệ với mọi người và trong mọi hoạt động của Công ty.
  • Sáng tạo và Dịch vụ hoàn hảo: Đề cao sự sáng tạo để nhằm cung cấp dịch vụ và giải pháp tinh gọn nhất, phù hợp nhất và hiệu quả nhất cho khách hàng.